Facebook

Glade Groensager

Energibesparelser

Miljø- og klimateknologi 2023

LED toplight og interlight til grønsagsproduktion

 

Glade Grønsager optimerer produktionen af agurker og reducerer energiforbruget ved at udskifte traditionelt vækstlys med LED lys.

Link: Udvikling af landdistrikterne – Europa-kommissionen 

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne