Facebook

Glade Groensager

Bæredygtighed

International standard

GLOBALG.A.P. er en international standard der omhandler fødevaresikkerhed, miljø, sporbarhed, kvalitet og medarbejdernes sikkerhed og velfærd.

GLOBALG.A.P. har til formål at sikre forbrugere og aftagere, at fødevarer produceres under hensyntagen til miljøet, og at produktionen foregår med mindst mulig anvendelse af sprøjtemidler og gødning.

Økologi

I 2017 startede vi den økologiske produktion af agurker i 2 ha på gartneriet i Fangel, som vi kalder “Glade’s Øko Groensager”. Vi vil gerne have et sortiment, der tilgodeser vores kunder, og derfor er det naturligt for os, at vi også skal kunne tilbyde økologiske råvarer.

Bæredygtighed

En bid af et bedre miljø!

Vi sætter en ære i at være så bæredygtige som muligt og vi finder også hele tiden nye veje til at bliver mere og mere bæredygtige. Dette er lige fra vores brug af plastic og emballage, til det snor vi bruger i produktionen. Vi har blandt andet investeret i en maskine der kan snitte alt vores planteaffald, som herefter køres til et biogasanlæg. Her snakker vi om 600 tons planteaffald der hvert år hjælper med til at fyre op i de Nordfynske husstande.

Økologi

Vores økologiske produktion er dyrket i bundjorden inde i drivhuset i modsætningen til vores konventionelle produktion som står i plantesække.

I vores økologiske produktion får vi det meste af vores gødning fra den kompost som vi selv laver. Vi dyrker forskellige afgrøder på vores marker omkring drivhusene som vi blander sammen med dybstrøelse og vores plante affald fra drivhusene, som så ligger og komposterer i 6 måneder inden det bliver genanvendte som gødning til drivhusene igen. Vi prøver dermed at have så lidt spild i hele processen og dermed genbruge så meget som muligt.

Dyrket uden pesticider

Det at vores grøntsager bliver dyrket uden brug af pesticider var også en af de ting der fik os 3 familier til at gå sammen. Vi havde nemlig alle den samme passion om at dyrke vores grøntsager uden pesticider. Det har været et helt klart valg fra os alle sammen, da vi mener at det er mere ansvarligt at dyrke og producerer grøntsager, uden brugen af pesticider, samt at vi på den måde også skåner grundvandet for overflødige mængder at pesticider.

Vi sprøjter stadig vores planter, dog med naturlige midler, så som ekstrakt fra planter eller blomster. På denne måde har vi den grønne omstilling med i processen, samt at vi mener at dette er med til at give en bid af et bedre miljø.

Dyrker med naturen

Til at bestøve vores tomater, bruger vi humlebier. Det vil sige, at hver 14. dag får vi kasser med bier hjem, der sættes ud i drivhusene, hvor de bestøver blomsterne. Således kommer der frugter på planterne, blot med en smule hjælp fra vores små vingede-venner.

Mod alle slags skadedyrsinsekter bruger vi naturlige nyttedyr. Dette sker ved at vi overvåger alle vores planter hver uge.

Der hvor der er skadedyr sætter vi nyttedyr ud, som bekæmper dem ganske naturligt.

Dette gør vi både i den konventionelle produktion, samt i den økologiske produktion.